Olst - Deventer

fb

Volg ons

OVER HET NUT

“Het Nut” werd opgericht in 1784. Doelstellingen waren toen onder andere het streven naar algemeen volksonderwijs en opvoeding in een geest van verdraagzaamheid en respect. De “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” nam initiatieven daar waar de staat toentertijd tekort schoot. Zo kwamen er Nutsverzekeringen, Nutsspaarbanken, Nutsbibliotheken, Nutsziekenfonds en Nutsscholen. De plaatselijke Nut-verenigingen heetten “Nutsdepartement”.

Inmiddels is de samenleving veranderd. De overheid heeft veel taken overgenomen, daar waar Het Nut vaak de eerste initiatieven nam. Nutsbibliotheken en -spaarbanken zijn verdwenen. Echter niet de Nutsscholen. Informatie over de landelijke organisatie van het Nut vindt u op www.nutalgemeen.nl

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn de Nutsdepartementen blijven voortleven als een algemene vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert. Het Nutsdepartement Olst-Deventer is zo’n nog steeds actieve vereniging met een historie van 125 jaar.

Reeds een aantal jaren geleden zijn de departementen Olst en Deventer samengesmolten tot wat nu heet het Nutsdepartement Olst-Deventer.

De organisatie van alles wat het Nut Olst-Deventer onderneemt is in handen van een bestuur en een aantal werkgroepen.

Voor de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen, zie de hoofdstukken Bestuursamenstelling en Werkgroepstructuur.

Contact

Contactgegevens Bestuur LEES MEER

Voor ANBI gegevens zie http://www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/anbi

Internationale Vrouwendag Olst

icon

cultuur

10 maart

activiteit

Viering Internationale Vrouwendag voor alle vrouwen uit Olst en omgeving

Wat begon als een simpel verzoek om aandacht te geven aan Internationale Vrouwendag is uitgegroeid tot een evenement. ’t Nut ondersteunt dit initiatief van een groep vrouwen uit Olst omdat zij, juist in deze tijd, vrouwen met allerlei achtergronden wil samenbrengen en verbinden. Daarom vieren wij ook in Olst een Vrouwendag. Naast het organiseren van feestelijke activiteiten bieden we informatie, inspiratie en brengen we de politiek dichterbij. Gedurende de avond zijn er diverse optredens, miniworkshops en internationale hapjes. Houdt u verder onze Facebookpagina ‘Internationale Vrouwendag Olst’ in de gaten. De avond is voor vrouwen bedoeld maar vanaf 21.00 uur is iedereen welkom bij het optreden van de coverband Senso waarop lekker gedanst kan worden! De entree voor deze avond is gratis! Deze avond is mogelijk gemaakt door: ut Huus, Bibliotheek Olst-Wijhe, Brasserie Olst en ’t NUT.

Vanaf 19.00 uur in het Holstohus
Opgave is niet nodig maar wel fijn. Via Facebook: Internationale Vrouwendag Olst of stuur een mail naar internationalevrouwendagolst@gmail.com

filmhuis

Informatie over lidmaatschap

thumbnail

Wat betekent het om lid te zijn van Het Nut; aanmelding kan rechts onder op de site